Zajęcia dodatkowe

Lp.

Zajęcia

Prowadząca

1.

j. angielski

Agnieszka Lisaj-Sztukiel

2.

Rytmika

Magdalena Ruczyńska

3.

Religia

Siostra Bolesława Niepokalanka

4.

Koncerty umuzykalniające

Filharmonia Koszalińska

5.

Teatrzyki

Teatr z Krakowa

6.

Cykliczne spotkania w muzeum

Pracownik Muzeum

7.

Zajęcia taneczno - ruchowe

 Dagmara Wędrychowicz

8.

Współpraca ze Szkołą Muzyczną

 1 x w miesiącu

9.

Współpraca z Biblioteką

 3 x w roku

10.

Logopedia

Mgr Magdalena Jabłońska

11.

Zajęcia rewalidacyjne (dzieci z orzeczeniami)

- zajęcia wyrównawcze

Beata Pyka - oligofrenapedagog

wychowawcy grup


Dodaj link do: Dodaj link do: