Współpraca z rodzicami

Nasze przedszkole dla prawidłowego rozwoju dziecka duży nacisk kładzie na współpracę z rodzicami i środowiskiem. Współpraca z rodzicami pozwala na ujednolicenie systemu opiekuńczo – wychowawczo-dydaktycznego. Rodzice mają możliwość współdecydowania o sprawach przedszkola oraz różnorodnych działań na rzecz dzieci, natomiast współpraca ze środowiskiem pozwala dziecku poznać, obserwować, przeżywać i doświadczać otaczający świat.

 

 

Współpraca z rodzicami opiera się na:

 1. Kontaktach indywidualnych – rozmowy z nauczycielem podczas przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola;
 2. Zebraniach ogólnych i grupowych dostosowanych do potrzeb placówki i rodziców informujących o regulaminie przedszkola, prawach i obowiązkach dzieci w placówce oraz zachęcających rodziców do pełne współpracy z przedszkolem.
  Podczas tych zebrań nauczycielki w poszczególnych grupach szczegółowo przedstawiają program pracy.
 3. Spotkaniach adaptacyjnych –dla dzieci nowoprzyjętych w okresie wakacyjnym.
 4. Pedagogizacja rodziców podczas spotkań ze specjalistami (w zależności od potrzeb pedagog, psycholog, logopeda, lekarz pediatra, pielęgniarka, policjant, strażak itp.)
 5. Kącik dla rodziców, w którym znajdują się aktualne informacje o placówce
 6. Wystaw prac plastyczno-technicznych wykonanych wspólnie z dzieckiem jak również przez same dzieci pozwalające rodzicom na zapoznanie się z osiągnięciami dzieci
 7. Pomocy rodziców w przygotowaniu różnych uroczystości przedszkolnych, kącików przyrodniczych, akcjach charytatywnych
 8. Zajęcia otwarte dla rodziców odbywające się według harmonogramu ustalonego przez nauczycielkę

 

 

Współpraca ze środowiskiem obejmuje:

 1. wycieczki
 2. spacery
 3. muzeum
 4. biblioteka
 5. spotkania z władzami lokalnymi (straż, nadleśnictwo, policja, pogotowie, Urząd Miasta)
 6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
 7. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
 8. Stację Sanitarno-Epidemiologiczną (konkurs plastyczny „Czyste powietrze wokół nas”)
 9. Udział w konkursach
 10. Spotkania z lokalnymi zakładami pracy i punktami usługowymi (fryzjer, szewc, sklepy, itp.)
 11. Cykliczne wyjścia do Szkoły Muzycznej
 12. Zajęcia w Ośrodku Sportu i Rekreacji
 13. Udział w imprezach organizowanych przez SAPIK

 Podziękowanie

DZIECI, NAUCZYCIELE I DYREKCJA

PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO "Bajka" w SZCZECINKU

SKŁADAJĄ SERDECZNE PODZIĘKOWANIA DLA

PANA RAFAŁA PECIAKA

ZA WYKONANIE STROJÓW PIŁKARSKICH

DLA REPREZENTACJI DZIECI Z NASZEGO PRZEDSZKOLA


 

 


Dodaj link do: Dodaj link do: