Oferta przedszkola

Dlaczego do nas?

 

Nasze przedszkole BAJKA to przedszkole, w którym dziecko będzie przebywać i wychowywać się w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania godności osobistej i drugiego człowieka.

 

 

 • Nasze sale są kolorowe, słoneczne, bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, łatwo dostępne dla dziecka.
 • Przedszkole funkcjonuje cały rok kalendarzowy, również w okresie szkolnych przerw świątecznych, zimowych, ferii wiosennych, z przerwą wakacji jeden miesiąc.
 • Przedszkole czynne jest od 6.30 do 16.30.
 • Oferujemy trzy posiłki dziennie: śniedanie, zupa, deser i drugie danie. Przygotowujemy posiłki ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
 • Realizujemy treści i zadania programowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji i dopuszczonych przez MEN programów do pracy z dziećmi.
 • Treści i zadania dostosowane są do wieku dzieci i indywidualnych potrzeb dzieci.
 • W przedszkolu do pracy z dziećmi wykorzystywane są elementy różnych metod pracy z dziećmi
  • metodyka pracy przez zabawę
  • dobrego startu Z. Bogdanowicz
  • metoda Knill
  • przez ruch Weroniki Sherbone
  • M. Montessori
  • bajkoterapia
  • muzykoterapia
  • relaksacja.
  • Elementy Koncepcji Daltońskiej 
 • Do przedszkola przyjmowane są dzieci w wieku od 3-5 lat jak również dzieci poniżej 3 roku życia oraz z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu słabym i umiarkowanym posiadające opinie i orzeczenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dzieciom oferujemy pomoc pedagogiczno-psychologiczną.
 • Zależy nam, aby dzieci miały kontakt z różnymi dziedzinami twórczości artystycznej jak literatura, sztuki plastyczne, taniec, sztuki teatralne.
 • Przedszkole oferuje bogatą ofertę imprez i wycieczek dla dzieci.
 • Przedszkole ma ładnie ukrzewiony i ukwiecony plac zabaw z kolorowym sprzętem dostosowanym do dzieci.
 • Dążymi do tego, aby nasi wychowankowie poprzez zabawę byli jak najlepiej przygotowani do edukacji szkolnej i odnosili sukcesy w nauce.

 

Przedszkole interesuje się losami swoich absolwentów poprzez różne formy działalności - współpraca ze szkołą, rodzicami i środowiskiem.


Dodaj link do: Dodaj link do: