Kadra

Waszymi dziećmi zaopiekują się wykwalifikowani nauczyciele:

  • mgr Dagmara Wędrychowicz - organizacja i zarządzanie w oświacie
  • Beata Pyka - wykształcenie wyższe pedagogiczne - oligofronopedagogika
  • Iwona Goljasz - studium nauczycielskie - terapia pedagogiczna
  • mgr. Dorota Bratkowska - wykształcenie wyższe pedagogiczne 
  • mgr.Magdalena Kacperska 

 

Całościa przedszkola zarządza dyrektor - właściciel przedszkola Danuta Wiśniewska.

 

 

W roku szkolnym 2017/2018 wychowawstwa w grupach pełnią:

  • 4-latki -  Iwona Goljasz
  • 5--latki -  Beata Pyka
  • 6--latki - Dorota Bratkowska
  • 3-latki - Magdalena Kacperska

Dodaj link do: Dodaj link do: