PRZEDSZKOLE I ŻŁOBEK
"BAJKA"

Nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem,
każdy ma swój czas i porę.
Niech to dla Ciebie będzie drogowskazem,
nie wszystkie kwiaty dojrzewają razem.

Dlaczego do nas?

Nasze przedszkole i żłobek  BAJKA to drugi dom , w którym dziecko będzie przebywać i wychowywać się w atmosferze życzliwości, zrozumienia i poszanowania godności osobistej i drugiego człowieka, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa . 

Nadrzędnym zadaniem naszego żłobka i przedszkola jest rozwijanie u dzieci umiejętności , które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym w życiu codziennym. Ważna jest dla nas współpraca z rodzicami , dzięki której ukierunkowujemy rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i uzdolnieniami. 

Dziećmi zajmuje się wykwalifikowana kadra, która do każdego dziecka podchodzi indywidualnie , podąża za jego potrzebami oraz wspiera je w dążeniu do samodzielności. Ważne dla nas jest to, aby dzieci posiadały umiejętności praktycznego życia

Dzieci, które uczęszczają do naszego żłobka mają zagwarantowane później miejsce w przedszkolu .

Co oferujemy?

Nasze sale są kolorowe, słoneczne, bogato wyposażone w zabawki, pomoce dydaktyczne, łatwo dostępne dla dziecka, dostosowane do potrzeb rozwojowych dzieci .

Aby sprostać oczekiwaniom  i potrzebom dzieci oferujemy dzieciom zajęcia i czynności stymulujące uczenie się poprzez badanie i odkrywanie.

 

Oferujemy trzy posiłki dziennie: śniadanie, zupa, deser i drugie danie. Przygotowujemy posiłki ze specjalnymi potrzebami żywieniowymi.
Realizujemy treści i zadania programowe wynikające z podstawy programowej wychowania przedszkolnego Ministra Edukacji i dopuszczonych przez MEN programów do pracy z dziećmi.

 

 

 

.

 

Aktualne wiadomości

Przedszkole  i  Żłobek funkcjonuje cały rok kalendarzowy, również w okresie szkolnych przerw świątecznych, zimowych, ferii wiosennych.

 

DOKUMENTY  – UMOWY , DEKLARACJE  DO POBRANIA W PLACÓWCE PRZEDSZKOLA 

     

Przedszkole czynne jest w godzinach
6:30 – 16:30

Żłobek czynny jest w godzinach
6.30  – 16:00

Dzieci przyprowadzane są do godziny 8:00

BĄDŹMY W KONTAKCIE

Przedszkole i Żłobek BAJKA

ul. Wojska Polskiego 5
78-400 Szczecinek

Dyrekcja

609 466 038

Przedszkole

572 390 572

Napisz do nas wiadomość

przedszkolebajka7@wp.pl

Przedszkole

Stawka żywieniowa w przedszkolu
14,00 zł

Stawka żywieniowa żłobek 

12.00 zł

Numery kont do wpłat

Przedszkole i Żłobek
78 1090 1711 0000 0000 7005 8864
z dopiskiem
nazwisko i imię dziecka – żłobek
lub
imię i nazwisko – przedszkole i grupa